Rezolucija EP o Srbiji: Priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak ka EU

“Evropski parlament žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici”

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su u rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila napredak u ekonomskim reformama, ali da je od ključnog značaja da se u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati.

Dokument, koji je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister, usvojen je zajedno sa šest dodatnih amandmana, kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve koji ruše koncept evrointegracija Srbije.

A 503 glasa “za”, 85 protiv, 47 uzdržanih – to je bilans glasanja evroposlanika o rezoluciji Dejvida Mekalistera, u kojom se “pozdravlja postojano angažovanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, ističu “impresivni” ekonomski rezultati, “izvestan napredak” u reformi pravosuđa i pozdravljaju napori na normalizaciji odnosa sa Prištinom. Međutim, posebno se ističe potreba za jačanjem vladavine prava, nedovoljna borba protiv korupcije i kriminala i negodovanje zbog moguće promene granica Kosova po etničkoj liniji.

“Srbija napreduje na ispunjenju svog strateškog cilja da pristupi Evropskoj uniji. Otvoreno je 14 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. Ukoliko se više energije usmeri na usvajanje i primenu reformskih procesa, a posebno vladavinu prava i nomalizaciju odnosa sa Prištinom, narednih meseci bi moglo biti otvoreno još poglavlja. Evropski parlament ostaje posvećen podršci Srbije na njenom evropskom putu”, rekao je izvestilac Mekalister.

Uz osnovni tekst Rezuolucije usvojeno je i šest od osam predloženih amandmana, među kojima su i dva koje vlasti u Srbiji ne smatraju problematičnim:

— Evropski parlament primećuje izvestan napredak u slučaju nezakonitog uništavanja privatne svojine i lišavanja slobode kretanja u beogradskoj četvrti Savamala u aprilu 2016. godine i poziva na rešavanje tog slučaja i na punu saradnju sa pravosudnim organima kako bi svi počinioci bili privedeni pravdi.

— Evropski parlament žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srpskih vlasti, podseća ih da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je nasledio, takođe uključuje puno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka i naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU”.

Rezolucija Dejvida Mekalistera nije obavezujuća, ali se uzima s velikom pažnjom, jer će Srbija morati da ispuni sve preporuke koje su u njemu navedene pre pristupanja Evropskoj uniji, kažu u Evropskom pokretu.

“Sve se prati, sve to utiče na evropske integracije, na put Srbije prema EU, sve se prati, beleži, po tim izveštajima treba postupati u Srbiji. Nije EU ta koja će narediti Srbiji da promeni zakonodavstvo, da promeni odluke, da promeni medijsku sliku ili slobodu medija, ali Srbija bi trebalo, u duhu svoje strateške odluke, da se približava EU, da se sa dobrim praksama i vrednostima EU u praksi usaglašava”, kaže Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta.

U raspravi koja je prethodila usvajanju rezolucije posebno je pozvana Priština da ukine odluku o taksama na proizvode iz Srbije i BiH, obe strane su pozvane na primenu svih dogovora, a posebno na fomiranje Zajednice srpskih opština. Ukazano je na ugroženu slobodu medija, uz preporuke Srbiji da uloži dodatne napore na putu ka Evropskoj uniji.

 

Autor Nikola Radišić

 

Izvor N1, 30. novembar 2018.