Јефтиније осигурање за сигуран пут и одмор (PR)

У периоду од 1. јуна до 30. септембра, Компанија при уговарању путничког здравственог осигурања одобрава многе попусте

„Дунав осигурање“ припремило је за предстојећу туристичку сезону Летњу акцију попуста при закључивању полисе путничког здравственог осигурања односно пакета путног осигурања, уз додатне погодности за још неке услуге највеће осигуравајуће куће у Србији.

У периоду од 1. јуна до 30. септембра, Компанија при уговарању путничког здравственог осигурања, односно пакета путног осигурања, одобрава примену следећих попуста:

– 10 одсто на премију путничког здравственог осигурања за пословна и туристичка путовања у иностранство која у континуитету не трају дуже од 30 дана или

– 15 одсто попуста на премију пакета путног осигурања уколико се закључује само основно осигуравајуће покриће (путничко здравствено осигурање, осигурање од последица несрећног случаја – незгоде, и осигурање од грађанске одговорности), односно 20 одсто попуста на премију осигурања у случају уговарања једног или оба допунска покрића (осигурање од отказа путовања и осигурање пртљага); ови попусти примењују се за пословна или туристичка путовања у иностранство која у континуитету не трају дуже од 90 дана.

Полису путничког здравственог осигурања могуће је закључити и онлајн уз 15 одсто попуста, током целе године, на сајту Компаније „Дунав осигурање“, кликом на линк Купи онлајн. Уз ове погодности, осигураници/уговарачи који закључе уговор о путничком здравственом осигурању односно пакет путног осигурања имају прилику да користе и додатне погодности:

– закључење краткорочне полисе комбинованог осигурања домаћинства за период трајања годишњег одмора по специјалној цени путем пакета „Летња чуваркућа“, уколико је почетак периода покрића у акцијском периоду;

– 30 одсто комерцијалног попуста на премију осигурања помоћи на путу, уколико је почетак трајања осигурања у акцијском периоду;

– куповина међународне карте осигурања по цени од 1.800 динара уколико у акцијском периоду код Компаније закључе и осигурање помоћи на путу, под условом да је код Дунава закључено осигурање од аутоодговорности, или се исто закључи у акцијском периоду.

Све у вези с промотивним условима Летње акције заинтересовани грађани могу сазнати на више од 600 продајних места Компаније или бесплатним позивом на телефонски број Контакт центра 0800 386 286, као и путем интернет адресе www.dunav.com.

 

(PR)