Мило Ломпар: Модернизам у српској уметности и књижевности