Да ли се велике силе крећу ка великом сукобу? (А. Павић, Б. Павловић)