Услуге „Дунав осигурања“ у време ванредног стања (PR)

„Дунав осигурање“ омогућава одлагање плаћања доспеле премије свим пензионерима којима је забрањен излазак из домова

За време ванредног стања Компанија „Дунав осигурање“ омогућила је низ олакшица и мера које ће клијентима знатно поједноставити обављање послова с нашим службама, учинити их безбеднијим и допринети очувању њиховог здравља.

1. „Дунав осигурање“ омогућава одлагање плаћања доспеле премије свим пензионерима којима је забрањен излазак из домова. Плаћање доспеле премије биће одложено и клијентима који су због новонастале ситуације остали без редовних прихода или су им они знатно смањени. Премије чије се плаћање одлаже из наведених разлога клијенти ће измирити по истеку ванредног стања без икакве додатне накнаде или камате. Потребно је само да се јаве Компанији ради евидентирања захтева и договора о одлагању плаћања.

2. У складу с препорукама о смањењу ризика од ширења вируса, захтев за понуду осигурања клијенти могу послати онлајн, попуњавањем електронског обрасца за понуду осигурања на сајту Компаније, или позивањем Контакт центра. Онлајн захтев за понуду осигурања најбезбеднији је начин да клијенти иницирају куповину или обнове осигурање без непосредног контакта, а након попуњавања образаца стручно лице Компаније контактираће са сваким клијентом и дати му даље инструкције.

3. Компанија се побринула и да грађани старији од 60 година полису осигурања добију на кућну адресу. Уколико је њихова полиса пред истеком или желе да закључе било коју полису осигурања, довољно је да се обрате Контакт центру Компаније.

4. Грађани старији од 65 година могу да продуже регистрацију возила на најједноставнији и најбезбеднији начин за своје здравље. „Дунав ауто“ биће им на услузи, а довољно једа дају писмено овлашћење неком од својих потомака (није потребно да буде оверено код јавног бележника), који ће с тим овлашћењем, њиховом и својом личном картом, као и саобраћајном дозволом, у „Дунав ауто-центру“ обавити и технички преглед и регистрацију возила. Уколико је возило технички исправно, полису осигурања од ауто-одговорности и административну таксу за регистрацију возила платиће у „Дунав ауто-центру“, без одласка на шалтер МУП-а или осигуравајућег друштва. У „Дунав ауто-центру“ добиће и регистрациону налепницу.

5. Клијенти који се тренутно налазе у иностранству и имају активну полису путничког здравственог осигурања, а нису у могућности да се врате у земљу, могу да је продуже. Потребно је само да упуте мејл или позову Контакт центар „Дунава“ за продужење полисе.

6. Клијентима Компаније који су у претходном периоду, планирајући одлазак у иностранство, већ купили полисе путничког здравственог осигурања с допунским покрићем или без њега, биће омогућен отказ уговора пре почетка путовања уз поврат целокупне премије. Након утврђивања права на поврат премије, Компанија ће им у року од 14 дана вратити целокупан уплаћени износ. Ова одлука не односи се на мултиполисе путничког здравственог осигурања, које се уговарају за више улазака у стране земље.

7. „Дунав осигурање“ омогућава онлајн пријаву обавештења о штетном догађају. Физичка и правна лица могу онлајн да обавесте Компанију о насталој штети. Захтеве за накнаду штете с пратећом документацијом могу достављати поштом. По пријему онлајн обавештења о насталој штети, и захтева послатих поштом, с корисницима наших услуга осигурања контактираће стручна лица Компаније и дати им све неопходне инструкција о даљем поступку регулисања захтева. Електронски обрасци обавештења о насталим штетама, за физичка и правна лица, обрасци за пријаву штете и адресар надлежних служби, налазе се на званичној интернет страници Компаније www.dunav.com.

Рокови за пријаву одштетних захтева продужени су до укидања ванредног стања у земљи. Сви одштетни захтеви биће уредно обрађени и решени без ризика по здравље клијената и њихових породица.

8. Корисници здравственог осигурања сва обавештења и могуће измене у раду давалаца здравствених услуга и њиховом радном времену могу добити посредством Медицинског контакт центра ‒ путем и-мејл адресе: [email protected] или позивом на број 011/3341-488.

Службе продаје осигурања Компаније „Дунав“ биће отворене радним данима од 10 до 13 часова. Контакт центар Компаније на располагању је клијентима радним данима од 7:30 до 21:00 час путем телефонског броја 0800 386 286 и и-мејл адресе [email protected]

Прави пријатељ је одговоран пријатељ!

Стога апелујемо на вас: ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ!

 

(PR)