Šta tačno piše u „korona zakonu“ koji je upravo stupio na snagu?

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, koji je juče usvojila Narodna skupština, između ostalog, omogućena je i obavezna vakcinacija

Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti upravo su stupile na snagu. Izmene i dopune zakona upravo su objavljene u Službenom glasniku, a to znači da odluke tog zakona počinju da se primenjuju odmah.

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, koji je juče usvojila Skupština Srbije, između ostalog, je omogućena i obavezna vakcinacija i kažnjavanje onih koji ne nose maske tamo gde je propisano.

Uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera. U iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

U Predlog izmena i dopuna uvršten je i virus korona, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar. Uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata. Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Vlada Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije. Sanitarni inspektor pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objekat najduže do 72 sata.

Takođe, jedna od novina je ona koja podrazumeva mogućnost uvođenja vanredne imunizacije, pa će od stupanja na snagu ovog akta, vakcinacija moći da bude preporučena ili obavezna. Naređuje se aktom ministra zdravlja, u skladu sa preporukama SZO, na predlog Instituta za javno zdravlje Srbije i uz saglasnost Republičke stručne komisije za zarazne bolesti.

Ministar na osnovu predloga Komisije i Zavoda može narediti:

1. zabranu okupljanja na javnim mestima;

2. ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom;

3. zabranu ili ograničenje putovanja u zemlju u kojoj vlada epidemija zarazne bolesti;

4. zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda;

5. vanrednu vakcinaciju;

6. mere lične zaštite od infekcije.

7. obavezan lekarski pregled, laboratorijsko ispitivanje ili podnošenje izveštaja o laboratorijskom ispitivanju prilikom ulaska u zemlju iz određenih zemalja.

 

Izvor Sputnjik, 13. novembar 2020.

 

Samo jedan glas protiv

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti usvojen je sa 189 glasova podrške, jednim uzdržanim i jednim protiv. Jedan poslanik nije glasao. Protiv je glasao poslanik SNS Vladimir Đukanović koji je u nekoliko navrata ponovio da neće podržati zakon i obrazložio to kao pravnik time što je, kako je rekao, “ovaj zakon protivustavan”.

Uzdržan je bio Vladan Glišić, jedini srpski poslanik opozicije, a kako je rekao “nije glasao ni za ni protiv, jer razume strah građana od virusa, ali i ljutnju mnogih zbog ovakvog zakona”. Jedan od prisutnih poslanika nije glasao.  U sali su u trenutku glasanja bila 192 poslanika od ukupno 250 koliko ih ima u parlamentu.

Glas javnosti je prethodnih dana pisao da će neki poslanici napuštanjem skupštinskog zasedanja izbeći da se izjasne o ovom zakonu koji je u javnosti izazvao brojne polemike što zbog drakonskih kazni koje su njime predviđene za nepoštovanje propisanih mera, što i zbog ograničenja slobode kretanja koju propisuje, kao i dela koji se odnose na imunizaciju stanovništva. Konačna odluka o obaveznoj vakcinaciji stanovništva ostavljena je zakonom na volju ministru zdravlja koji će to moći da uredi uredbom.

Kako je u sali bilo 192 poslanika od 250 prostom računicom jasno je da je 58 poslanika pobeglo sa časa i izbeglo glasanje, što je više od jedne petine narodnih tribuna. U parlamentu su se danas u nezvaničnim razgovorima mogla čuti negodovanja mnogih narodnih predstavnika od kojih mnogi smatraju da ovako rigorozan zakon nije bio nužan.

Kako je najavio predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, novi zakon će početi da se primenjuje ranije od osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”, jer, kako je rekao Dačić, postoji opravdana potreba zbog pandemije da se ovaj zakon primenjuje po hitnom postupku.

 

Naslovna fotografija: Ministarstvo odbrane RS

 

Izvor Glas javnosti, 12. novembar 2020.

Pratite nas na YouTube-u