ЦЕФТА мора да се мења

Показало се да је ЦЕФТА на одређени начин постала превазиђена, и да је потребан нови облик регионалне сарадње који ће елиминисати све њене слабости