Крај економије?

За схватање света више није довољна само економија, већ и политикологија, социологија, психологија, па чак и књижевност и филозофија