Kraj epohe nafte?

Iako je taj trenutak pada cena ispod nule predstavljao dramatičan izuzetak, on bi mogao da označi početak nove ere. Nastupaju fundamentalne promene naftnog tržišta koje neće biti privremene

Svet posle korone

Arhitektura globalnog ekonomskog i političkog sistema koja je razvijana tri decenije ruši se pred našim očima. Kako će izgledati svet posle pandemije?