Fudbalske korona bombe

Ljude koji su do juče plašeni da ćemo završiti kao Italija trebalo je na brzinu ubediti da je korona stvar prošlosti. To je bio razlog za radikalno ukidanje mera

Ubijanje univerziteta

Šta je nedavni slučaj profesorke Dragane Vasiljević Tomić sa Arhitektonskog fakulteta, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora, otkrio o stanju Univerziteta u Beogradu?