Пекић и COVID-19

Није искључено да ће се на крају целе ове представе са вирусом COVID-19 испоставити да је Борислав Пекић у свом „Беснилу” наслутио крајњи епилог

Моћ правде

Олигархија се успешно брани и од напада здесна и од напада слева. Проблем за њу настаје тек када се ова два бунта повежу у природни савез