O istini i licemerju

Iz Trampove izjave nikako ne može da se zaključi kako je on „oduševljen“ nasiljem demonstranata. Ali više nije bitno šta je istina, već ko ima ekskluzivno pravo na njeno tumačenje

Seka Sablić protiv sarme

Sa ove vremenske distance možemo trezveno sagledati Sekinu izjavu o sarmama i otadžbini i reakcije koje su usledile. Ova priča je ono geteovsko „malo ogledalo“ u kome se ogleda velika istina

Između prava i suverenosti

Iako se izbor patrijarha SPC primarno tiče života crkve, u tradicionalnom smislu se odnosi i na pitanje suverenosti srpske države. No kakva je pravna pozadina ovog čina?