NOVA KARTA RUSIJE (2)

ALEKSANDAR DUGIN Naš zadatak je u tome da po mogućnosti ostanemo nezahvaćeni posledicama neminovnog...

NOVA KARTA RUSIJE (1)

ALEKSANDAR DUGIN Videći katastrofu u koju je civilizaciju dovela zapadna ideologija, mora se priznati...