Filip Rodić: Bolest, a nije korona

Dok Samardžić opravdava Jasenovac, Čongradinova tvrdi da vlast u Srbiji epidemiju koristi za nastavak „genocida“ nad novopazarskim Bošnjacima

F. Rodić: Samardžić do Hirošime

Nisam verovao da može biti da je neko ko nas stalno optužuje da smo genocidni ratni zločinci u stvari ogorčen zbog toga što nam je domet da činimo zlo toliko ograničen

F. Rodić: Strana pravde i slobode

„Da li se danas, decenijama posle ratova, može reći da Srbi u Hrvatskoj, Federaciji BiH i na okupiranom Kosovu uživaju u pravdi i slobodi?”