Б. Зечевић: Оскар мазохиста

У крвавом пиру финала Златно теле капитализма израста у ужасну слику Антихриста на власти. То су знаци глобалне несреће која сналази свет