Лов на вештице

Да ли се Србија налази на прагу новог јавног лова на интелектуалце који се противе октроисаном свету вредности?