Распакивање 20. века

Симболички кључ за отварање свих битних поглавља друштвеног уговора који је Европљане увео у 21. век је Косово