Miroslav Lazanski: Gusari u etru

Koliko britanski tim za „suzbijanje ruskog malignog uticaja“ liči na slične američke i britanske timove za psihološko ratovanje?

B. Zečević: Međa i tama Albiona

“Na početku HHI veka jedan list od imena i ugleda, usred Evrope, traži zabranu jednog umetničkog filma. Bože, da li je ovo moguće?”