Нове интеграције у Европи

Идеја је да се направи неколико група интеграција, а да се оне евентуално лабаво повежу у европску интеграцију