Bekstvo od slobode

Cenzura spašava publiku od lažnih vesti!  Istina je laž. Sloboda je zabrana. Demokratija je prisila. Orvel, dakako. Ako ne i Besovi Fjodora Mihailoviča. Peti novembar 2020. godine bio je dan Postamerike

A. Pavić: Sunovrat američke meke moći

Jedno je sigurno – poverenje u američki sistem je trajno podriveno – i iznutra i spolja, i sa njim poverenje u nosioce vlasti i institucije koje oni predstavljaju