D. Jovović: Zlatna tajna Titovog sefa

Prema dostupnim podacima, u sef je pohranjeno 11 platnenih vreća sa raznim dragocenostima. Komisija je popisala oko 30 kilograma zlata, kao i poluge od srebra i platinaste pločice

Rezultati samita u Sofiji

Nedavno su u Sofiji, na Samitu Berlinskog procesa, potpisane Deklaracija o Zelenoj agendi i Deklaracija o zajedničkom tržištu zemalja Z. Balkana. Šta ti dokumenti predviđaju?

D. Jovović: Da li uzeti sto evra

Nema ekonomskog opravdanja za ovu meru, država nema raspoloživih sredstava da finansira ovu skupu isplatu građanima, jer ovo trošenje nema pokriće u budžetu

D. Jovović: Novac iz helikoptera

To je nekonvencionalna monetarna politika, koja se ponekad predlaže kao alternativa kvantitativnom olakšanju, kad je ekonomija u zamci likvidnosti

CEFTA mora da se menja

Pokazalo se da je CEFTA na određeni način postala prevaziđena, i da je potreban novi oblik regionalne saradnje koji će eliminisati sve njene slabosti