Д. Јововић: Да ли узети сто евра

Нема економског оправдања за ову меру, држава нема расположивих средстава да финансира ову скупу исплату грађанима, јер ово трошење нема покриће у буџету

Д. Јововић: Новац из хеликоптера

То је неконвенционална монетарна политика, која се понекад предлаже као алтернатива квантитативном олакшању, кад је економија у замци ликвидности

ЦЕФТА мора да се мења

Показало се да је ЦЕФТА на одређени начин постала превазиђена, и да је потребан нови облик регионалне сарадње који ће елиминисати све њене слабости