Drugosrbijanski hegemonizam

Lajtmotivi drugosrbijanskog diskursa su srpski šovinizam, srpski imperijalizam, srpski hegemonizam, sprski militarizam, srpska zaostalost i srbijanska uskogrudost