Ного искључен из Двери

Ного је изјавио да себе и даље сматра припадником Двери и да је одлука Дисциплинске комисије „незаконита, непостојећа и свакако политичка”