Није све у БДП-у

У економији оно што меримо утиче на оно што радимо. Уколико меримо погрешну ствар, чинићемо погрешну ствар