Д. Јововић: Да ли узети сто евра

Нема економског оправдања за ову меру, држава нема расположивих средстава да финансира ову скупу исплату грађанима, јер ово трошење нема покриће у буџету