Куга – лекција историје

Разарајући свакодневни оквир и рушећи све путеве ка будућности, куга је кроз историју из темеља потресала како индивидуалну, тако и колективну психу