Усвојен буџет за наредну годину

Буџет предвиђа боља примања грађана, унапређене здравствене заштите, боље услове за школовање деце и модернизацију образовног система