Русија, Кина и вакуум силе

Из геополитичког хаоса и вакуума лидерства одједном је настала слика непоколебљиве и ефикасне руске силе коју сви играчи желе да привуку на своју страну