Г. Раичевић: Андрић у очима Запада

Немачки аутор се у књизи ниједним ретком не бави односом писца према српској књижевној традицији, његовим великим темама: Вуком и Његошем

Црњански о Крлежи и Андрићу

У једном давном интервјуу Црњански открива шта мисли о Крлежи, а шта о Андрићу, ко му је био, а ко остао пријатељ…

Иво Андрић о културној политици

Његова запажања привлаче пажњу у време када су културне делатности видљиво маргинализоване са несагледивим друштвеним последицама

Певали су људи које воде у смрт

Немачки министар одбране Ру­долф Шар­пинг је 1999, ци­та­том из при­по­вет­ке „Пи­смо из 1920. го­ди­не”, по­ку­шао да оправ­да вој­но ан­га­жо­ва­ње про­тив Ср­би­је