Dupla država

U neoliberalnom svetu, kontrolori novca mogu sve, oni su iznad zakona i u njihovom interesu, nacionalno i globalno, na delu je mehanizam svojstven duploj državi

Žižek: Katastrofa uliva nadu

”Globalno sam pesimista, ali mi upravo ova katastrofalna situacija uliva nadu jer tada moraš da budeš kreativan, da improvizuješ”