Г. Раичевић: Андрић у очима Запада

Немачки аутор се у књизи ниједним ретком не бави односом писца према српској књижевној традицији, његовим великим темама: Вуком и Његошем

Филозофија књиге

Један од најпознатијих говора Хорхеа Луиса Борхеса на тему књиге и књижевности, одржан на Универзитету у Белграну (Буенос Ајрес), 24. маја 1978. године

На прелому епоха

У каквом историјском тренутку ми у ствари живимо? Многи знаци указују да је у питању доба на прелому (историјских) епоха