Одлучност води ка светости

Велика питања се помаљају за посматрача на Криму. О Русији, царству, Украјини, идентитету, идеалима. Велика питања и велико надахнуће