Biti urban

Možda Niš nije pravo merilo, ali kod nas su svi “urbani” glasali za LDP. Tako su pokušali da se uzdignu na polju kulture