Зачетак информационе ере

Технолошки напредак је довео до експлозије информација, а то је створило ,,парадокс мноштва“: изобиље информација доводи до мањка пажње