В. Вулетић: Заблуде у Србији

Миграције су одувек водиле из мање развијених у развијеније крајеве. Људе које одлазе не треба ни хероизовати ни осуђивати