F. Rodić: Migranti i sajam

Shvatam da su Đuroviću migranti kao iz oka ispali, jer zahvaljujući njima kući donosi hleb, ali Sajam i migrantski centri se nikako ne mogu porediti

M. Danojlić: Čovekoljubiva hipokrizija

Amaterska predstava čovekoljubivosti od strane propagandnih medija podseća na razmere lažljivosti i dvoličnosti svetskih sila koje smo iskusili na vlastitoj koži