Nemačka između Istoka i Zapada

Evropa i Nemačka moraju pružiti odlučujući otpor Sjedinjenim Američkim Državama i njihovoj hegemoniji, koja nastoji da uništi sve vrednosti evropske tradicije i kulture

F. Rodić: Migranti i sajam

Shvatam da su Đuroviću migranti kao iz oka ispali, jer zahvaljujući njima kući donosi hleb, ali Sajam i migrantski centri se nikako ne mogu porediti

M. Danojlić: Čovekoljubiva hipokrizija

Amaterska predstava čovekoljubivosti od strane propagandnih medija podseća na razmere lažljivosti i dvoličnosti svetskih sila koje smo iskusili na vlastitoj koži