Ko je u Dejtonu dobio previše?

Zašto Izetbegović poručuje da su Srbi u Dejtonu „dobili previše”? Ako je neko nešto dobio i još uvek očekuje da dobija od tzv. „međunarodne zajednice”, onda je to bošnjačka strana

Dodik: Vakcinacija će biti dobrovoljna

„Pošto se sve ispolitizovalo u svetu, pa i vakcine, verovatno će biti ruske, britanske, američke, pa neka izvoli ko šta hoće. Ako neće, ne mora ništa“