Fudbalske korona bombe

Ljude koji su do juče plašeni da ćemo završiti kao Italija trebalo je na brzinu ubediti da je korona stvar prošlosti. To je bio razlog za radikalno ukidanje mera

Miša Đurković: Čemu panika?

Koliko god bilo teško, nosioci državne vlasti su poslednji koji u ovom trenutku smeju da deluju panično, usplahireno, da donose nepromišljene odluke koje već sutradan povlače, itd