Duhovna muzika američkih crnaca

Kako je nastao i kako se razvijao bluz, duhovna muzika američkih crnaca, koja nije imala isključivo religioznu osnovu već je predstavljala i svojevrsnu pobunu protiv ropstva?