Избијање куге

Да ли су роман „Куга” Албера Камија и „Антонинијева куга“ којом је отпочет пад Римског царства добри социополитички водичи у свету суоченом са пандемијом?

Марија Ђорић: Политика и насиље

Човек све више показује анимални део своје (деструктивне) природе, у коме нема места хуманости, а насиље постаје основни модел комуникације