Ђорђо Агамбен: Реквијем за студенте

Искуство које је трајало десет столећа заувек се гаси. Студенти више неће живети у градовима у којима су њихови универзитети. Уместо тога, слушаће предавања затворени у своје собе

Дупла држава

У неолибералном свету, контролори новца могу све, они су изнад закона и у њиховом интересу, национално и глобално, на делу је механизам својствен дуплој држави