Marksova osveta Zapadu

Ekonomski determinizam Karla Marksa njegovi učenici poput Gramšija, Markuzea i Adorna zamenili su kulturnim determinizmom, čime su uspeli da trajno promene hrišćanski karakter zapadnog društva

Izborna saga porodice Bajden

Ako je tačno da „gde ima dima, ima i vatre”, investiciona i poslovna aktivnost Hantera Bajdena, sina Džoa Bajdena, predstavlja požar koji se vidi od Kalifornije do Kolorada