Nasleđe Šestog januara

Šta će 75 miliona Trampovih obespravljenih birača – ili 88 miliona njegovih pratilaca sa Tvitera – sada da radi? Kako stvari stoje, Sjedinjene Američke Države su duboko zagazile u klasni rat

Pesnici, a ne političari

Ukoliko usvojimo pravi pristup, nastupanje „novog tehno-čoveka“, voljnog roba daljinski kontrolisanog svevidećom i svemogućom državom, neće biti zagarantovano