Lj. Bogdanović: Oda radosti

Već desetak dana traje nepomućena nacionalna radost zbog Nobelove nagrade Handkeu. A onda su krenule brojne apsurdne kritike…

Filip David: Handke je moralna nula

„Teško je u ovom trenutku odvojiti pisca Handkea, od njegovog moralnog lika koji je, eto, da kažem u jednoj rečenici, nula!“, rekao je on