Blajburg, polemika

Deo polemike o komemoraciji u Blajburgu koju su Karl Peter Švarc i Vesna Knežević vodili na stranicama austrijskog lista “Prese”