Марија Ђорић: Политика и насиље

Човек све више показује анимални део своје (деструктивне) природе, у коме нема места хуманости, а насиље постаје основни модел комуникације