Marija Đorić: Politika i nasilje

Čovek sve više pokazuje animalni deo svoje (destruktivne) prirode, u kome nema mesta humanosti, a nasilje postaje osnovni model komunikacije

Nogo isključen iz Dveri

Nogo je izjavio da sebe i dalje smatra pripadnikom Dveri i da je odluka Disciplinske komisije „nezakonita, nepostojeća i svakako politička”