F. Rodić: Evropske dezintegracije

Odlazak iz EU Britaniji otvara nova, odnosno stara nekada davno zatvorena vrata kroz koja će sada moći da prolazi po sopstvenoj volji i na način koji samo njoj odgovara