Pandemija nije rat

Ratovi proizvode katastrofe i ako se već ne mogu sprečiti, onda i definicije rata ne treba širiti. Takvim širenjem katastrofe mogu biti nesrazmerno veće