Историја и споменик

Одломак из књиге „Алхемијска боравишта и херметичка симболика у Светој уметности и езотерији: Веледела (I-II)“ аутора који је писао под псеудонимом Фулканели, једног од најпознатијих алхемичара 20. века